bij de gastouder

Kwaliteitseisen gastouderopvang

Het verbetertraject kwaliteit gastouderopvang is afgelopen week als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Het traject is gestart omdat uit onderzoek naar voren is gekomen dat er grote verschillen zijn tussen gastouders. Daarbij is het wel goed om aan te geven dat 4 op de 5 gastouders opvang van hoge kwaliteit biedt. Met de nieuwe…

Lees verder!

Een ruime voldoende

 Ook in 2023 en 2024 kregen de gastouders van SharedCare een ruime voldoende. Eens in het jaar vragen wij ouders mee te werken en hun mening te geven over de dienstverlening en kwaliteit van de gastouders en het gastouderbureau. Er wordt bij de ouders van SharedCare een vragenlijst afgenomen en op een afgesproken moment wordt…

Lees verder!

Voor het eerst naar de gastouder

Alleen samen kunnen ouders en gastouders er voor zorgen dat de overgang van thuis naar de opvang voor jonge kinderen soepel verloopt. Jonge baby’s kunnen stress krijgen van dit soort momenten en daarom is het van belang dat er allerlei veiligheidsmaatregels worden genomen. Gastouders krijgen daarom diverse cursussen aangeboden bij gastouderbureau SharedCare waaronder de e-learning…

Lees verder!

gastouders van SharedCare

Activiteiten SharedCare 2023-2024

Activiteiten van gastouderbureau SharedCare Op 30 mei 2023 heeft Petra Nell een workshop gegeven over baby- en kindergebaren. De workshop was een korte introductie over baby- en kindergebaren, met basistheorie over de ontwikkeling (spraak-, taal-, motoriek- en breinontwikkeling) van jonge kinderen. De theorie werd verhalend gebracht en onderbouwd met filmpjes. Naast de basiskennis over de…

Lees verder!

Rookmelders in de gastouderopvang

PROTOCOL ROOKMELDERS Waar moeten de rookmelders geplaats worden? Op iedere verdieping dient tenminste 1 rookmelder geplaats te worden. In iedere verkeersruimte dient een rookmelder aangebracht te worden. Verkeersruimten zijn primair de gangen en de overloop. (In de wereld van de brandveiligheid spreekt men van verkeersruimten en verblijfsruimten. Verkeersruimten zijn ruimtes zoals de gang en de…

Lees verder!

Logo st. Nysa

Gastouderopvang duurder?

Gastouderopvang duurder per 01-01-2023? Zoals de meeste gastouders wel weten is het toezicht en de handhaving van de GGD (de GGD controles bij gastouders) vanaf 1 januari 2021  geïntensiveerd. De overheid is nu van plan om vanaf 01-01-2023 de kosten van dit extra toezicht te verhalen via de kinderopvangtoeslag voor ouders die opvang afnemen bij…

Lees verder!

Gastouder smaakontwikkeling kind

Een gezonde start voor elk kind

Ieder kind heeft recht op een gezonde start! In de cursus `een gezonde start’ wordt stil gestaan bij wat gezonde voeding is voor jonge kinderen binnen de gastouderopvang en hoe je eten het beste aan kinderen aan kunt bieden. Maar ook hoe laat een gastouder een kind zoveel mogelijk bewegen en hoe gaat zij met ouders in gesprek over de keuzes die ze maakt.

Lees verder!

EHBO voor gastouders

EHBO cursus voor gastouders

Leo de Jong is Nikta gecertificeerd en heeft meer dan 20 jaar ervaring als hoofdverpleegkundige van diverse intensive cares. Hij verzorgt voor de gastouders van SharedCare de verplichte jaarlijkse kinder EHBO-training. Het gaat onder andere om wat je kan doen bij verstikking, na een ernstige val of ongeluk, verdrinking en bij hartstilstand. Gastouders dienen altijd naast de praktijkmiddag het online theoriecertificaat te halen

Lees verder!

kwaliteitsmonitor gastouderopvang

De kwaliteitsmonitor gastouderopvang

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben in het verleden in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW de ‘Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang’ ontwikkeld. Het boek biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. De kwaliteitsmonitor gastouderopvang…

Lees verder!

EHBO cursus voor gastouders

EHBO cursus voor gastouders

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Jaarlijks belanden 140.000 kinderen op de spoedeisende eerste hulp. Voor gastouders die via ons bureau kinderen opvangen is de herhalingscursus gratis (zie voor meer informatie de algemene voorwaarden). In deze cursus leer je alle vaardigheden die je nodig hebt voor eerste hulp aan baby’s en kinderen. Je leert wat de meest…

Lees verder!

Bent u ZZP-er?

Bent je zzp-er? En werk je per jaar minimaal 1225 uur in je gastouderbedrijf? Als uit jouw administratie blijkt dat je aan het urencriterium voldoet en je hebt meerdere opdrachtgevers (ouders), dan wordt je inkomen aangemerkt als winst uit onderneming. In 2017 heeft de Rechtbank Breda een gastouder aangemerkt als zzp-er. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van…

Lees verder!

Compensatie kindertoeslag

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders ten tijde van de coronaperiode tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor de gastouderopvang is dat € 6,27 per uur. In 2021 wordt dat € 6,49. Dat betekent dat je (als je aan de voorwaarden voldoet) de kosten van de kinderopvang tot het maximumbedrag…

Lees verder!

Kindertoeslag 2021

Kinderopvangtoeslag in 2021 Ouders met kinderen in de gastouderopvang gaan er in 2021 op vooruit. Gastouderopvang is een formele vorm van kinderopvang. Dat houdt in dat u recht heeft op kindertoeslag. Gaan uw kinderen voor het eerst naar de gastouder dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de opvang van start is gegaan…

Lees verder!

Themabijeenkomst

Onze laatste themabijeenkomst  Aan de hand van videobeelden nam Jessica Boerema van “Contact in Beeld” je mee in de wereld van de communicatie van het jonge kind. Wat vertelt een baby bijvoorbeeld met zijn lichaamstaal? Hoe kun je een driftbui van een peuterpuber voorkomen? En waarom kunnen kinderen zo’n strijd van eten maken? Ook in…

Lees verder!

Praten met kinderen over het coronavirus

Hoe praat je met kinderen over het corona virus? Angsten komen veel voor. Ze horen bij de normale ontwikkeling van een kind. Sommige kinderen zijn van nature angstiger aangelegd dan andere kinderen. Kinderen horen allerlei verhalen over het corona virus en dat kan allerlei gevoelens oproepen. Belangrijk is om te vragen wat er in een kind…

Lees verder!

Stop het corona virus

Laatste nieuws mbt het corona virus (12 oktober 2021) Iedereen die klachten heeft, die te maken kunnen hebben met het corona virus, dient zich te laten testen. Dit kan bij een teststraat van de GGD. Ook als (gast)ouders en/of kinderen in contact zijn geweest met een besmet persoon dan dient met zich te laten testen.…

Lees verder!

Klachten

Wij doen ons best om klachten te voorkomen. Mocht je ergens ontevreden over zijn dan willen wij dat graag weten. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek vragen wij naar mogelijke verbeterpunten. Wij zien dit als gratis informatie waarmee wij de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren. Mocht je een klacht hebben over een gastouder dan kun je dit…

Lees verder!

Cursus oog voor interactie

Cursus `oog voor interactie’ De cursus oog voor interactie wordt bij voldoende belangstelling aan gastouders van GOB SharedCare aangeboden.  De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van enkele huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden komen uitgebreid aan de orde en zijn vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De…

Lees verder!