Ook in 2023 en 2024 kregen de gastouders van SharedCare een ruime voldoende.

Eens in het jaar vragen wij ouders mee te werken en hun mening te geven over de dienstverlening en kwaliteit van de gastouders en het gastouderbureau. Er wordt bij de ouders van SharedCare een vragenlijst afgenomen en op een afgesproken moment wordt daarna het  evaluatieformulier besproken. Ouders worden gevraagd de antwoorden toe te lichten. Zij vertellen hoe zij en hun kind de opvang ervaren. De resultaten van de vragenlijsten worden hieronder geanonimiseerd weergegeven.

Zie hier de resultaten van de afgenomen evaluatieformulieren van ouders.

Er wordt ook gevraagd naar de tevredenheid en eventuele klachten over het gastouderbureau. Jaarlijks ontvangen we daarnaast via de geschillencommissie de klachtenvrijverklaring. Meestal komt de verklaring over het afgelopen jaar pas halverwege het nieuwe jaar binnen.

Klachtenvrij SharedCare