kwaliteitsmonitor gastouderopvang

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben in het verleden in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW de ‘Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang’ ontwikkeld. Het boek biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. De kwaliteitsmonitor gastouderopvang richt zich o.a. op de onderdelen `Interactievaardigheden, Het gaat daarbij om de interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen) en begeleiden van interacties tussen kinderen.

Gebruik van de kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke punten zijn van de eigen opvang maar ook wat concrete verbeterpunten van de eigen pedagogische praktijk zijn.

Bij iedere nieuwe aanmelding van ouder en gastouder krijgt de gastouder dit boek gratis overhandigt.