Bij een gastouder ontwikkelt je kind zich optimaal!

Je kind in betrouwbare handen

Hechting speelt een belangrijke rol in een gezonde psychologische ontwikkeling van een kind. Een veilige en affectieve band met een vertrouwd persoon is voor de ontwikkeling van elk kind van belang. In onze gesprekken met gastouders staat haar contact met jouw kinderen centraal. Gastouders stemmen hun activiteiten zoveel mogelijk af op de behoefte van je kind en zorgen voor een omgeving met voldoende uitdaging. Dit zorgt er voor dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Gastouder zoeken

Met plezier naar de gastouderopvang

Goede gastouderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken en de eigen grenzen te verleggen. Niets is belangrijker dan dat een kind met plezier naar de gastouder gaat en dat ouders weten dat hun kind in betrouwbare handen is. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd wanneer er sprake is van vaste rituelen, een goede dagindeling, bekende gezichten, gewoonten en gebruiken. Gastouder zullen daarom zoveel mogelijk het ritme van de kinderen volgen.

Kinderopvang in huiselijke sfeer

De huiselijke sfeer bij de gastouder lijkt voor een kind enerzijds op thuis. Anderzijds kunnen er bij de gastouder andere gewoontes of regels zijn. Als de basis maar veilig is, zal deze andere omgeving een nieuwe uitdaging zijn voor het kind. Het kind leert spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en met andere gewoontes. Omdat je als ouder altijd met dezelfde persoon te maken hebt ontstaat er  na verloop van tijd een hechte vertrouwensband tussen ouders en gastouders. Dit is voor de onderlinge samenwerking van groot belang.

Bemiddeling gastouders

Wij streven ernaar om een gastgezin te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de opvoedingsideeën en de wensen van de ouder(s). Andersom is dit ook van toepassing op de bemiddeling van gastouders. Zij moet het gevoel hebben dat ouders en gastkinderen zich bij haar op hun gemak voelen. Is er een klik tussen beide partijen dan regelen wij een gezamenlijk gesprek. Van dit gesprek maken we een verslag en we noteren de belangrijkste afspraken. Afspraken komen na goedkeuring van beide partijen in de contracten. Er wordt een proeftijd gehanteerd van 2 maanden. In deze periode kan zowel de gastouder als de vraagouder de opvang zonder reden beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan hoe de opvang verloopt en of er vragen zijn.

Ons pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft onze visie op het opvoeden van kinderen. Wij vinden het van belang dat de gastouder onze visie deelt en dat zij kan benoemen waarom hij of zij het – in grote lijnen – eens is met onze visie. Hier vindt je de samenvatting van ons pedagogische beleid. Het pedagogisch beleid ontvangen ouders en gastouders voorafgaand aan de opvang. Het hele pedagogisch beleid kun je opvragen via info@shared-care.nl. Tevens heeft gastouderbureau SharedCare een Voedingsbeleid.  De gastouder wordt gevraagd of zij zich hierin kan vinden en  tijdens het voortgangsgesprek wordt dit onderwerp geëvalueerd.

Gastouder zoeken

Inspectierapporten gastouders

Gastouders worden net als gastouderbureaus gecontroleerd door de GGD. Klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders. Gastouderbureau SharedCare werkt uitsluitend met kwalitatief goed opgeleide en geregistreerde gastouders in de provincie Groningen en Drenthe.

Inspectierapport gastouderbureau

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD. Lees hier ons Inspectierapport SharedCare 2022. Daarnaast vind je hier de resultaten van de evaluatieformulieren die door de ouders in het afgelopen jaar zijn ingevuld (persoonlijke antwoorden van ouders zijn in het resultatenoverzicht niet weergegeven).

Wij nemen contact met je op!

Wil je meer weten over ons gastouderbureau of heb je andere vraag?
Stuur ons een bericht via het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Alle velden zijn verplichte velden

Heb je een korte vraag dan kun je ons ook een SMS of Whatsapp bericht sturen op nummer: 06-34034247

Contact