Waarom gastouderopvang?

Omdat gastouderopvang kleinschalig is, krijgen kinderen alle aandacht die ze nodig hebben. Dat is nu juist zo kenmerkend voor gastouderopvang. Gastouders stemmen hun activiteiten zoveel mogelijk af op de behoefte van je kind en zorgen voor een omgeving met voldoende uitdaging. Daardoor kan je kind zich optimaal ontwikkelen! Voor kleine kinderen is gastouderopvang een veilige, relatief stabiele factor in hun leven. Hierdoor raken ook de allerkleinsten snel vertrouwd met de gastouder en de andere kinderen. 

Persoonlijk contact zonder wisselde leidsters en een uitdagende omgeving zonder de stress die een grote groep kinderen met zich mee brengt, dat is gastouderopvang bij uitstek.  De keuze voor een gastouder is een gevoelskwestie, je kiest zelf  de gastouder die bij je past. Zij is het directe aanspreekpunt en je bepaalt samen met de gastouder wat goed is voor jouw kind.

Ouders en gastouders

Het unieke van gastouderopvang is dat ouders invloed hebben op het pedagogisch klimaat. In overleg tussen ouders en gastouder wordt besproken wat je kind nodig heeft. Hierover maken gastouders en ouders  met behulp van de bemiddelingsmedewerker onderlinge afspraken. Deze afspraken worden door ons zorgvuldig op papier gezet.

Wij zoeken voor ieder kind een passende plek en selecteren gastouders op het hebben van een liefdevolle en positieve opvoedingshouding. Natuurlijk voldoen onze gastouders aan alle wettelijke eisen. Zij zijn erkende professionals die er alles aan zullen doen om je kind een fijne dag te bezorgen. SharedCare biedt daarbij de ondersteuning die nodig is om de opvang goed te laten verlopen. We denken met ouders en gastouders mee en ondersteunen de gastouder ook op pedagogisch gebied. Want ouders moeten met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan en ook gastouders moeten hun taken zonder zorgen kunnen uitvoeren. Zie voor meer informatie `waarom SharedCare’.

LRKP

Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. Lees hier meer over de voordelen van Gastouderbureau SharedCare voor gastouders en vraagouders en over onze visie en werkwijze.

We streven naar een transparante werkwijze, hanteren betaalbare bemiddelingskosten en zijn lid van de landelijke geschillencommissie kinderopvang. Ook zijn wij aangesloten bij de branchevereniging St. Nysa. Meer informatie zoals het laatste Inspectierapport, de informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, algemene voorwaarden en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

oppaslandOppasland.

Wij nemen contact met u op