Laatste nieuws mbt het corona virus

(12 oktober 2021)

Iedereen die klachten heeft, die te maken kunnen hebben met het corona virus, dient zich te laten testen. Dit kan bij een teststraat van de GGD. Ook als (gast)ouders en/of kinderen in contact zijn geweest met een besmet persoon dan dient met zich te laten testen. Gastouders en pedagogisch medewerkers krijgen voorrang bij de teststraat van de GGD. Ook is het van belang dat iedereen zich nog steeds aan de corona maatregelen houdt. Zorg dat kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.  Kinderen die verkoudheidsverschijnselen én koorts hebben moeten thuis blijven. Dat geldt voor kinderen maar natuurlijk ook voor ouders, gastouders en hun huisgenoten. Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, en gooi ze direct weg. Schud geen handen en pas verder de hygiëneregels over het handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken goed toe. Deze kunt u terugvinden in de laatste versie van de ‘Hygiënerichtlijn voor de kinderopvang. 

Gastouderbureau SharedCare volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor (gast)ouders betekent. Wij houden alle informatie van de rijksoverheid, de belastingdienst, de Branchevereniging Kinderopvang en VGOB  bij en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren. Wij informeren partijen uitgebreid over de regels binnen de gastouderopvang en over de financiële gevolgen voor ouders en gastouders (waaronder ook over de compensatie van de eigen bijdrage). Omdat de gastouderopvang net als de andere sectoren weer open is gegaan, is het belangrijk dat alle gastouders en ouders kennis nemen van de laatste richtlijnen. Alleen als we ons houden aan de richtlijnen kunnen we het virus stoppen.

Via veelgestelde vragen binnen de kinderopvang leest u het laatste nieuws over de corona maatregelen. Onze gastouders zijn hierover geïnformeerd. Gastouders en ouders van SharedCare worden middels een nieuwsbrief en de website

geïnformeerd en onze gastouders houden zich zoveel mogelijk aan de voorschriften. Gastouders hebben ook een ”poster” ontvangen over het halen en brengen van de kinderen. De regels `halen en brengen’ bij de deur gelden nog steeds en het houden van afstand (1,5 meter) geldt alleen maar voor volwassenen. Maar natuurlijk is het met zeer jonge kinderen niet altijd mogelijk om de regel `halen en brengen bij de deur’ te hanteren. Ons advies is vooral te kijken naar wat we wel kunnen doen om te voorkomen dat het virus zich verspreid. U vindt hier het Protocol gastouderopvang en corona – versie 25 september 2021.

Informatie van maart 2021

Welke extra maatregelen kan ik als gastouder nemen?                        

Laat iedereen direct bij binnenkomst de handen wassen met water en zeep. Zowel volwassenen als kinderen. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na het toilet, na het buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen) tussendoor extra hun handen wassen. Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel. Was de handen op de juiste manier!

 

Onderlinge afstand

Het RIVM adviseert om voldoende afstand ( 1,5 meter) te houden om uzelf en anderen te beschermen. Ook voor kinderen is deze afstand belangrijk, al is dit natuurlijk bij jonge kinderen niet mogelijk. Houd voldoende afstand bij contactmomenten met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten.

Extra reiniging en ventilatie

Volg de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang om te zorgen dat de opvangplek voldoende schoon is. Deze extra maatregelen kunt u nemen om de verspreiding het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen; reinig hotspots extra. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc . Zorg dat hotspots meerdere keren per dag worden gereinigd (met een allesreiniger). Zorg in de verblijfsruimten voor voldoende ventilatie. Zet de ramen en deuren extra open of op een kier. Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op besmetting.

Nieuwste richtlijnen

Toch nog vragen over het coronavirus? Kijk op de website van de Rijksoverheid3 of of bel het publieksinformatienummer: 0800-1351.