Waarom SharedCare voor ouders

’’ Mijn missie is om gastouders zo goed mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat zij doen. Vanuit mijn ervaring in de hulpverlening weet ik hoe belangrijk het is dat ouders nauw contact onderhouden met de mensen die voor hun kind(eren) zorgen. Het is belangrijk dat er tussen ouders en gastouder over en weer een vertrouwensband bestaat. Wij doen er als bureau alles aan om de samenwerking tussen de ouders en de gastouder te versterken. Mijn werkwijze: `aandacht voor individuele wensen van ouders en gastouder en een goed en persoonlijk contact met alle partijen. Indien nodig ondersteunen wij bij gezamenlijke evaluatiegesprekken en bemiddelen we bij meningsverschillen.”

Gastouder zoeken

Wie is Joyce

Na 22 jaar werken in de (jeugd)-hulpverlening kwam ik via via in aanraking met gastouderopvang. De persoonlijke aandacht van gastouders voor jonge kinderen en de veiligheid die deze kleinschalige opvang biedt aan jonge kinderen, wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik was eraan toe om een nieuwe stap te zetten en besloot eind 2012 om gastouderbureau SharedCare op te richten.

Gastouders van SharedCare zijn geselecteerd op het hebben van een liefdevolle en positieve opvoedingshouding.  Zij passen hun activiteiten aan op de behoefte van je kind. Ik begeleid gastouders bij pedagogische vragen en ik zie er op toe dat jouw kind in een veilige en gezonde omgeving opgevangen wordt.

 

Gastouderbureau SharedCare

 • Wij zoeken een gastouder die bij jouw gezin past!
 • Bij ziekte van de gastouder zoeken wij naar een vervangende gastouder.
 • We zetten de afspraken op papier en zorgen dat alles zorgvuldig wordt vastgelegd.
 • Voor je kind én voor je gastouder hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De aansprakelijkheidsverzekering heeft een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 125,-. 
 • De gastouder wordt na betaling van de factuur binnen 24 uur uitbetaald.
 • Bij vragen over de kindertoeslag kunnen ouders altijd bij ons terecht.
 • Voor begin van de opvang ontvangen ouders een offerte met de netto kosten.
 • Ook ouders kunnen gratis deelnemen  aan onze eigen EHBO cursussen.
 • Wij controleren of de gastouder aan alle eisen voldoet en voldoende pedagogische kwaliteiten bezit.
 • Knelpunten c.q. aandachtspunten worden binnen 24 uur met besproken en zo snel mogelijk opgelost.
 • Wij hanteren uurprijzen die per maand gemaximaliseerd zijn. Zo wordt er nooit teveel betaald.
 • Er is persoonlijk contact met één en dezelfde persoon.
 • Wij begeleiden gastouders bij pedagogische vragen en zien er op toe dat uw kind in een veilige en gezonde omgeving opgevangen wordt.

Wat doen wij voor ouders en gastouders?

Een gastouderbureau zorgt er voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur besteed wordt aan begeleiding en bemiddeling. Naast het werven van gastouders en ouders controleren wij of de gastouder voldoet aan de kwaliteitseisen. De begeleiding bestaat o.a.  uit intakegesprekken, koppelingsgesprekken, evaluatiegesprekken met de ouders en voortgangsgesprekken met de gastouders. Van al deze gesprekken maken we een verslag. Tevens begeleiden en scholen we gastouders op pedagogisch gebied en verzorgen wij de jaarlijkse EHBO cursus . Dit doen we o.a. door het verzorgen van thema-bijeenkomsten, intervisie en het aanbieden van online cursussen. Bovendien geeft onze eigen EHBO instructeur de EHBO cursus aan de eigen gastouders.

En natuurlijk vervullen we de kassiersfunctie, regelen we de contracten en zijn we bij vragen of problemen goed bereikbaar. De kassiersfunctie houdt in dat het gastouderbureau de opvangkosten int van de ouders of de ouders maken het bedrag over op de rekening van het gastouderbureau. Gastouders worden uiterlijk binnen vijf dagen uitbetaald. Meestal is dit sneller een heeft de gastouder binnen 1-2 dagen na betaling van de vraagouder, het geld op haar rekening. Ouders dienen de gastouder niet rechtstreeks te betalen. Door de betalingen via het gastouderbureau te laten lopen kan altijd aangetoond worden welke uren afgenomen zijn en welke kosten zijn gemaakt.

Trainingen

Om gastouders de begeleiding en scholing te kunnen bieden die zij nodig hebben, heb ik diverse trainingen gevolgd. Zo heb ik in 2015 de ‘’Train de Trainer voor Stafleden, ”Oog voor interactie” gevolgd van het NJI. In 2016 heb ik de `VIPP-SD’  (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting)’  gedaan aan de Universiteit van Leiden gedaan. In 2019 heb ik het maatwerktraject `Beroepsregistratie Jeugd en Gezinsprofessional’ afgerond aan de hogeschool van Amsterdam. In november 2020 heb ik de Train de Trainer gedaan `Coach gezonde kinderopvang‘ (zie mijn LinkedIn).

Inspectierapporten Gastouderbureau SharedCare

Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder registratienummer 214980261. Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Onze inspectierapporten en de inspectierapporten van de gastouders leest u in het landelijk register kinderopvang. Onze algemene voorwaarden, de informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, het pedagogisch beleid en nog veel meer informatie vind je hier. Wil je contact opnemen? Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Gastouder zoeken

Wij nemen contact met u op