Waarom SharedCare voor ouders

SharedCare is opgericht en wordt gerund door Joyce Goudriaan. Joyce: ”Na 22 jaar werken in de (jeugd)hulpverlening kwam ik via via in aanraking met gastouderopvang. De persoonlijke aandacht van gastouders voor jonge kinderen en de veiligheid die deze kleinschalige opvang biedt aan jonge kinderen, wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik was eraan toe om een nieuwe stap te zetten en besloot in 2012 om gastouderbureau SharedCare op te richten.’’ Mijn missie is om gastouders zo goed mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat zij doen. Vanuit mijn ervaring in de hulpverlening weet ik hoe belangrijk het is dat ouders nauw contact onderhouden met de mensen die voor hun kinderen zorgen. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen de ouders en de gastouder versterkt wordt. Mijn werkwijze: `aandacht voor individuele wensen van ouders en die van de gastouder, flexibiliteit van de dienstverlening en een goed en persoonlijk contact met beide partijen’.

Gastouders worden geselecteerd op het hebben van een liefdevolle en positieve opvoedingshouding.  Zij stemmen hun activiteiten af op de behoefte van je kind. Ik begeleid gastouders bij pedagogische vragen en ik zie er op toe dat jouw kind in een veilige en gezonde omgeving opgevangen wordt.

Gastouder zoeken

Gastouderbureau SharedCare

 • SharedCare onderscheidt zich o.a. door de lage prijs in combinatie met kwalitatief hoogwaardige gastouderopvang.
 • Wij helpen ouders in hun zoektocht naar een gastouder die bij hen past.
 • Bij ziekte van de gastouder zoeken wij naar een vervangende gastouder.
 • We regelen een koppelingsgesprek en zetten de afspraken op papier.
 • Voor het kind en voor de gastouder hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Uw gastouder wordt na betaling van de factuur binnen 24 uur uitbetaald.
 • Bij vragen over de kindertoeslag kunnen ouders altijd bij ons terecht.
 • Voor begin van de opvang ontvangen ouders een offerte met de netto kosten.
 • Ook ouders kunnen gratis deelnemen  aan onze eigen EHBO cursussen.
 • Wij controleren of de gastouder aan alle eisen voldoet en voldoende pedagogische kwaliteiten bezit.
 • Knelpunten c.q. aandachtspunten worden binnen 24 uur met besproken en zo snel mogelijk opgelost.
 • Wij hanteren uurprijzen die per maand gemaximaliseerd zijn. Zo wordt nooit teveel betaald
 • Er is persoonlijk contact met één en dezelfde persoon.
 • Wij begeleiden gastouders bij pedagogische vragen en zien er op toe dat uw kind in een veilige en gezonde omgeving opgevangen wordt.

Wat doen wij voor ouders en gastouders?

Een gastouderbureau zorgt er voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur besteed wordt aan begeleiding en bemiddeling. Naast het werven van gastouders en ouders controleren wij of de gastouder voldoet aan de kwaliteitseisen. Onder de 16 uur begeleiding vallen o.a. de intakegesprekken, de koppelingsgesprekken, de evaluatiegesprekken met de ouders en de voortgangsgesprekken met de gastouders. De jaarlijkse risico-inventarisatie wordt uitgevoerd op de opvangplek en wij begeleiden en scholen de gastouders op pedagogisch gebied. Dit doen we o.a. door het verzorgen van thema-bijeenkomsten. We maken uitgebreide verslagen van de koppelingsgesprekken en de voortgangsgesprekken met gastouders en van de evaluatiegesprekken met ouders. En natuurlijk vervullen we de kassiersfunctie, regelen we de contracten en zijn we bij vragen of problemen goed bereikbaar.

Om gastouders de begeleiding en scholing te kunnen bieden die zij nodig hebben, heb ik diverse trainingen gevolgd. Zo heb ik in 2015 de ‘’Train de Trainer voor Stafleden, ”Oog voor interactie” gevolgd van het NJI. In 2016 heb ik de `VIPP-SD’  (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting)’  gedaan aan de Universiteit van Leiden gedaan. In 2019 heb ik het maatwerktraject `Beroepsregistratie Jeugd en Gezinsprofessional’ afgerond aan de hogeschool van Amsterdam. In november 2020 heb ik de Train de Trainer gedaan `Coach gezonde kinderopvang‘ (zie mijn LinkedIn).

Inspectierapporten Gastouderbureau SharedCare

Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder registratienummer 214980261. Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Onze inspectierapporten staan in het landelijk register kinderopvang. In het LRK lees je ook de inspectierapporten van de gastouders. De algemene voorwaarden, de informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, het pedagogisch beleid en nog veel meer informatie vind je hier. 

Inschrijfformulier en Contactformulier

Wil je contact opnemen? Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

Wij nemen contact met u op