Privacybeleid

Analyse & Tracking cookies

GOB SharedCare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarnaast bekijken we hoe effectief de Adwords-advertenties van GOB SharedCare bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. Daarvoor gebruiken wij cookies. Gegevens die wij van u krijgen blijven anoniem.

Privacybeleid

Wij verwerken niet meer gegevens van ouders ouders en gastouder dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als de overeenkomst die wij met ouders en gastouder  hebben eindigt, zullen wij na vijf jaar de persoonsgegevens uit onze bestanden vernietigen. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens in het kader van controle aan de GGD, de belastingdienst of andere bevoegde instanties te verstrekken. Het gaat daarbij om naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum van ouders en hun kind(eren) en om de gegevens van de gastouder(s). Lees hier ons privacyreglement. Gastouderbureau SharedCare behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Onze gastouders werken met een persoonlijk privacystatement.  Iedere gastouder ontvangt haar eigen en unieke privacystatement. U kunt deze opvragen bij uw gastouder.

Klachten

 Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek vragen wij naar eventuele verbeterpunten c.q. klachten over het gastouderbureau. Wij zien dit als gratis informatie waarmee wij de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren. Wij doen ons best om klachten te voorkomen. Mocht je een klacht hebben over een gastouder dan kun je dit het beste eerst zelf met hem of haar bespreken. Indien er verschil van mening blijft bestaan dan raden wij aan om ons zo snel mogelijk in te schakelen. Er wordt dan op korte termijn een gesprek gepland.

Externe klachtenbehandeling

Ben je niet tevreden over hoe wij de klacht hebben afgehandeld dan kun je je klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal je klacht proberen op te lossen. Als dit niet lukt dan kan de medewerker je adviseren de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en partijen ontvangen een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vind je op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Lees hier ook de informatie over de klachtenregeling van het Klachtenloket Kinderopvang of download hun folder.

De oudercommissie en de ouders kunnen een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang als: 

  1. gastouderbureau SharedCare niet binnen 6 weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht. Ook als de ouders en het gastouderbureau het niet binnen 6 weken eens zijn over de afhandeling van de klacht kun je de klacht indienen bij het klachtenloket kinderopvang.
  2. De oudercommissie kan eveneens een klacht indienen bij de geschillencommissie. Download hier het klachtenreglement Geschillencommissie  en lees hier de wijze waarop de ouders c.q. oudercommissie een geschil kan indienen bij de Geschillencommissie.

Tegen Gastouderbureau SharedCare zijn geen klachten of geschillen ingediend bij het Klachtenloket Kinderopvang of bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wij nemen contact met u op

[contact-form-7 id=”45″ title=”Contactformulier”]