Klachten

Wij doen ons best om klachten te voorkomen. Mocht je ergens ontevreden over zijn dan willen wij dat graag weten. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek vragen wij naar mogelijke verbeterpunten. Wij zien dit als gratis informatie waarmee wij de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren. Mocht je een klacht hebben over een gastouder dan kun je dit het beste eerst zelf met hem of haar bespreken. Indien er verschil van mening blijft bestaan, raden wij aan om ons zo snel mogelijk in te schakelen. Er wordt dan op korte termijn een gesprek gepland.

Lees hier de informatie over de Interne klachtenregeling van Gastouderbureau SharedCare en lees hier de informatie over de klachtenregeling van het Klachtenloket Kinderopvang of download hun folder.

Ook in 2022 waren wij klachtenvrij.                                        Klachtenvrij SharedCare

 

Externe klachtenbehandeling

Ben je niet tevreden over hoe het gastouderbureau de klacht heeft afgehandeld dan kun je de klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal je klacht proberen op te lossen. Als dit niet lukt dan kan de medewerker je adviseren de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en partijen ontvangen een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Je kunt bij een klacht over het gastouderbureau ook altijd direct naar de geschillencommissie stappen. Meer informatie hierover vind je op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De oudercommissie en de ouders kunnen een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang als: 

  1. gastouderbureau SharedCare niet binnen 6 weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht. Ook als de ouders en het gastouderbureau het niet binnen 6 weken eens zijn over de afhandeling van de klacht kun je de klacht indienen bij het klachtenloket kinderopvang.
  2. De oudercommissie kan eveneens een klacht indienen bij de geschillencommissie. Download hier de verkorte procedure van de Geschillencommissie  en lees hier de wijze waarop de ouders c.q. oudercommissie een geschil kan indienen bij de Geschillencommissie.