Rookmelders in de gastouderopvang

PROTOCOL ROOKMELDERS Waar moeten de rookmelders geplaats worden? Op iedere verdieping dient tenminste 1 rookmelder geplaats te worden. In iedere verkeersruimte dient een rookmelder aangebracht te worden. Verkeersruimten zijn primair de gangen en de overloop. (In de wereld van de brandveiligheid spreekt men van verkeersruimten en verblijfsruimten. Verkeersruimten zijn ruimtes zoals de gang en de…