Gastouder smaakontwikkeling kind

Een gezonde start voor elk kind

Hoe zorg je dat de opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving is, waar gastouders zelf het gezonde voorbeeld geven? En hoe betrek je ouders en kinderen hierbij? In 2020 heb ik de opleiding coach gezonde kinderopvang gevolgd. In mijn gesprekken met gastouders komt het belang om kinderen te laten bewegen en gezond te laten eten regelmatig aan bod. Ook krijgen tot op heden (2024) al onze gastouders de scholing Een gezonde start aangeboden. Verder kun je in ons pedagogisch beleid ook over ons  voedingsbeleid lezen. Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft daarnaast onze visie op het opvoeden van kinderen. Wij vinden het van belang dat de gastouder onze visie deelt en dat zij kan benoemen waarom hij of zij het – in grote lijnen – eens is met onze visie. Hier vind je ons SharedCare Pedagogischbeleid. De samenvatting van het pedagogisch beleid ontvangen ouders voorafgaand aan de opvang via de email.

Training `Een gezonde start’ voor gastouders

Zo heet de training die ontwikkelt is door het Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, het RIVM ,TNO, VeiligheidNL en het voedingscentrum. Als houder van SharedCare heb ik zelf de train de trainer `coach gezonde kinderopvang gevolgd. Ook voor de gastouders is er een online module ontwikkelt `de gezonde gastouder‘.

Onlangs was de opfriscursus de train de trainer `coach gezond kinderopvang’. Veel van de laatste inzichten rondom gezonde voeding en de verschillende werkvormen waren al weer aardig weggezakt. Het is belangrijk om gastouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het creëren van een gezonde opvangplek en het was goed mij te realiseren dat de cursus niet alleen over gezond voeding voor jonge kinderen gaat. Het ging ook over hun sociale en emotionele ontwikkeling, het dagritme, media-opvoeding, de seksuele ontwikkeling,  emotionele en fysieke veiligheid en het belang voor jonge kinderen om veel te bewegen. Uit internationaal onderzoek blijkt namelijk dat kinderen tegenwoordig veel minder bewegen. Daardoor ontwikkelen zij hun balans en motorische vaardigheden minder goed. Ook schatten zij risico’s minder goed in. Onze gastouders leren tijdens de online cursus “Een Gezonde Gastouder’’ wat risicovol spelen is en welke beweegactiviteiten gastouders daarvoor aan kunnen bieden.

Online Module “De gezonde Gastouder”

Al onze gastouder krijgen de online module “De Gezonde Gastouder’’ aangeboden. In deze cursus leer je o.a. hoe je kinderen kunnen helpen gezond te eten, hoe je gezond eten aan kunt bieden en hoe je hierover met ouders in gesprek kunt gaan. Ook hebben alle gastouders van SharedCare het `smaakspel‘ ontvangen zodat zij kinderen spelenderwijs kunnen laten kennis maken met eten.”

de gezonde gastouder

Workshop Kind en Voeding

Na het volgen van de train de trainer heeft gastouderbureau SharedCare diëtiste en voedingsdeskundige Ella van der Aa gevraagd een online webinar te geven over gezonde voeding. In het webinar `kind en voeding‘ ging Ella dieper in op de betekenis van gezonde voeding in het leven van kinderen. Wat is gezonde voeding voor jonge kinderen en hoe bieden we het eten aan? Wat zijn de nieuwste inzichten en hoe gaan we om met de alom aanwezige lege calorieën. Hoe houden we rekening met wat kinderen graag eten en helpen we ze een brede smaak te ontwikkelen? Wat werkt en hoe pas je de opgedane inzichten in de praktijk toe. Ella heeft de meest interessante inzichten uit the cursus `Een gezonde start’ in haar webinar verwerkt.

Online aanbod

Naast de themabijeenkomsten en webinars bieden we de volgende online cursussen aan gastouder aan. Alle gastouders van SharedCare hebben de mogelijkheid om gratis één van onderstaande modules te volgen via  https://vyvoj.nl/webwinkel/:

* Introductie in de gastouderopvang;

* Gastouder, veiligheid en gezondheid;

* Spel en speelgoed;

* Ontwikkeling 0 tot 12 jarigen;

* Module Interactievaardigheden 2024

Meldt je je aan als gastouder en ontvang het smaakspel gratis!