bij de gastouder
Het verbetertraject kwaliteit gastouderopvang is afgelopen week als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Het traject is gestart omdat uit onderzoek naar voren is gekomen dat er grote verschillen zijn tussen gastouders. Daarbij is het wel goed om aan te geven dat 4 op de 5 gastouders opvang van hoge kwaliteit biedt. Met de nieuwe wet hoopt men maatregelen tot stand te brengen die de kwaliteit van alle gastouders verhoogd zodat ook zij opvang van hoge kwaliteit bieden. Aan dit traject zijn diverse onderzoeken en steekproeven vooraf gegaan. Zo is er een landelijke steekproef geweest waarbij ruim 450 gastouders en 142 gastouderbureaus bevraagd zijn. Via een open web-enquête zijn daarnaast 2050 vraagouders die hun ervaringen met gastouderopvang wilden delen.

Onderzoek naar kwaliteit gastouderopvang

Tevens heeft het Kohnstaminstituut op verzoek van het ministerie een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van gastouderopvang en de kwaliteit van de begeleiding door gastouderbureau’s. Hierbij ging het met name om de vraag: `wie de gastouder is en wat de gastouder drijft, hoe gastouderbureaus werken en welke afwegingen ouders maken t.a.v. de  keus voor de gastouderopvang’. Bekijk hier het onderzoek.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel ouders zeer tevreden zijn met hun gastouder. Als tips voor gastouders en gastouderbureaus komt naar voren dat men graag zou zien dat gastouders meer aandacht voor ontwikkelingsstimulering hebben. Daarnaast is de  professionalisering voor zowel de gastouder als ook het gastouderbureau van groot belang is. Tevens geven ouders aan dat zij graag zouden zien dat er meer gastouders van start gaan omdat in de afgelopen jaren door de grote afname van het aantal gastouders de keuze steeds beperkter is geworden. Ouders vinden dat hier ook meer financiële tegemoetkoming tegenover mag staan.

Het wetsvoorstel gastouderopvang

In het wetsvoorstel staat dat er een beperking komt op het aantal gastouderbureaus waar een gastouder door bemiddeld kan worden. Verder worden in het wetsvoorstel de 4 pedagogische basisdoelen voor de gastouderopvang opgenomen en wordt de pedagogische coach in de gastouderopvang geïntroduceerd. De nadere uitwerking van deze hoofdlijnen wordt later in lagere wetgeving vastgelegd. Alle nieuwe maatregelen zullen per 01-01-2025 in gaan.

Hier kan je het persbericht vanuit de Rijksoverheid in zijn geheel teruglezen.