Bij gastouders krijg je persoonlijke aandacht!

Nieuwsbrief zomer 2021

Wat hebben we ons afgelopen jaar met zijn allen aan moeten passen. De meeste gastouders en ouders hebben wel eens wakker gelegen van alle gevolgen die Corona en de regelgeving daaromtrent met zich mee heeft gebracht. Hopelijk blijft het de goede kant op gaan en kunnen we aan het einde van het jaar tegen elkaar zeggen dat het oude leven is teruggekeerd!

EHBO

Wat zijn we blij dat we als gastouderbureau tijdens de lockdown, ondanks alle beperkende maatregelen de EHBO-certificaten van de gastouders tijdig konden verlengen. Leo de Jong verzorgt voor de gastouders van SharedCare de verplichte jaarlijkse kinder-EHBO-training. Het gaat onder andere om wat je kan doen bij verstikking, na een ernstige val of ongeluk, verdrinking en bij hartstilstand. Gastouders dienen altijd naast de praktijkmiddag het online theoriecertificaat te halen `Acute zorg voor kinderen’. Met de gastouders is dit jaar eind maart/april in groepjes van maximaal drie personen de praktijk geoefend. Zo zijn alle EHBO-certificaten die in april zouden verlopen weer tijdig verlengd. De volgende EHBO-praktijkmiddag vindt plaats op zaterdagmiddag 11 september.

Voor de gastouders met een EHBO-certificaat dat geldig is tot september van dit jaar; noteer de datum alvast in uw agenda! Wij kunnen ons voorstellen dat het voor ouders ook aantrekkelijk is om de praktijkmiddag te volgen.  Ook ouders kunnen gratis een trainingsmiddag bijwonen. Indien gewenst kunnen zij meedoen met hun gastouder. Bij voldoende belangstelling van ouders wordt een aparte groep georganiseerd. E.e.a is natuurlijk afhankelijk van de grote van de groep en in hoeverre de corona maatregels nog gehandhaafd worden.

Andere Activiteiten van Gastouderbureau SharedCare

Gastouders hebben op 11 mei een online webinar kunnen volgen.  Het webinar `kind en voeding‘ werd gegeven door Nella van der Aa, voedingsdeskundig & dietiste. Zij ging dieper in op de rol van voeding in het leven van kinderen . Wat geven we kinderen te eten en ook hoe bieden we het eten aan? Wat zijn de nieuwste inzichten en hoe gaan we om met de alom aanwezige lege calorieën. Hoe houden we rekening met wat kinderen graag eten en helpen we ze een brede smaak te ontwikkelen? Wat werkt en hoe pas je de opgedane inzichten in de praktijk toe. Verder hebben alle gastouders nog een online module “De Gezonde Gastouder’’ aangeboden gekregen. Hierin leren gastouders onder andere hoe zij met de inzet van hun interactievaardigheden, kinderen kunnen helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. De onlinecursussen behorende bij het programma ‘’Een Gezonde Start’’ en zijn gratis toegankelijk voor de gastouders van SharedCare.

Online aanbod

En voor de gastouders die nog geen gebruik hebben gemaakt van het online aanbod van eind vorig jaar zou ik willen zeggen: doe jezelf niet te kort, je kunt altijd nog één van onderstaande modules gratis volgen via  https://vyvoj.nl/webwinkel/:

* Gastouder; veiligheid en gezondheid
* Spel en speelgoed
* Ontwikkeling 0 tot 12 jarigen
* Module Interactievaardigheden 2020

* Introductie in de gastouderopvang;

 P.s. alle gastouders die aangesloten zijn bij SharedCare kunnen in overleg met het gastouderbureau een online cursus volgen via Vyvoj https://vyvoj.nl/webwinkel/ .

 Jaarlijkse evaluatie

Graag willen we onder de aandacht brengen dat wij jaarlijks met ouders en gastouders evalueren. Ook dit jaar hopen we dat u onze evaluatieformulieren wilt blijven invullen. Wie tussentijds een gesprek wil kan dit ook aangeven op het formulier. Het formulier kunt u hier invullen. Om onze kwaliteit te waarborgen doen we daarnaast eens in de twee jaar ook een algemeen onderzoek via de “verbetermeter’’. Aan het einde van 2021 ontvangt u daarvoor een vragenlijst. Zo werken we samen om de kwaliteit van de opvang zo goed mogelijk te houden.

Intervisie

Wat is intervisie? Intervisie is een manier om met andere gastouders te praten over de dagelijkse werkzaamheden. Door middel van te luisteren naar en vragen te stellen over andermans verhalen, andermans problemen en successen kun je nieuwe inzichten op doen m.b.t. je gedrag in het werk.  Intervisie maakt het mogelijk dat gastouders elkaar steunen door ervaringen en kennis met elkaar te delen. En als het goed is en je leert elkaar beter kennen dan ga je op een meer diepgaande wijze zaken over je werk delen als gastouder. Ook is het mogelijk om online deel te nemen aan een intervisiegroep. Mocht je belangstelling hebben laat het dan weten via de mail: info@shared-care.nl.

Portabase heeft nu een app! KidsLink!

Gastouders van SharedCare wordt de mogelijkheid geboden om via het urenportaal van Antane, portabase een digitaal dagboekje bij te houden. Portabase is het urenregistratiesysteem waar ouders en gastouders maandelijks op inloggen. Zij hebben een app KidsLink ontwikkeld welke u kunt downloaden in de playstore voor andriod en in de appstore van apple (ios). Via de app kunnen ouders nauw betrokken blijven bij de opvang van hun kind. Zo kan de gastouder een dagboekje vullen met verhaaltjes en foto’s*. Daarnaast kunnen ouders de urenregistraties beoordelen, de facturen inzien, de noodnummers van de kinderen bij werken en de berichten lezen van uw gastouderbureau. Na het downloaden van de app vul je eerst het domein in, dat is https://shared-care.opvanguren.nl, vervolgens kun je inloggen met je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. De app en het urenportaal kunnen naast elkaar gebruikt worden.

* Voor het gebruik van het dagboekje heeft de gastouder een abonnement nodig. Deze wordt vergoed door het gastouderbureau. Laat het weten aan uw gastouderbureau als u en uw gastouder daar belangstelling voor hebben!

Voor nu een hele fijne en zonnige zomer toegewenst!