bij de gastouder

Hieronder de samenvatting mbt de persconferentie d.d. 18-12-2021.
De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang blijven open. Maar ouders en verzorgers van kinderen in de basissschoolleeftijd krijgen wel het volgende verzoek: `maak alleen gebruik van de opvang als u een cruciaal beroep uitoefent. Of als de kinderen in een kwetsbare positie zitten’.
Volgens het OMT is het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar tot nu toe laag. Daarom blijft de kinderdagopvang voor deze groep kinderen open. Ook de gastouderopvang blijft open vanwege de kleinschaligheid en omdat ouders met een cruciaal beroep vaak gebruik maken van deze opvang. Daarnaast krijgen ouders het advies om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden in de week voor kerst, zo staat het omschreven op de website van de overheid.

Het uitgangspunt blijft echter dat de coronatijd nog niet voorbij is en dat we voorzichtig moeten zijn. Er moet sprake zijn van verantwoorde kinderopvang. Het is belangrijk dat u en uw gastouder ook de komende maanden extra alert blijven op symptomen als snotteren, hoesten, niezen en koorts. Indien u deze symptomen bij uw kind(eren) constateert, kunt u met behulp van Beslisboom afweging maken of u uw kind naar de gastouder kunt brengen. Bij twijfels is het sowieso verstandig met de gastouder en van te voren te overleggen. Natuurlijk kunt u ook overleggen met uw gastouderbureau. Indien nodig zijn wij ook s’avonds en in het weekend voor dit soort vragen bereikbaar.