bij de gastouder

Het zal u niet ontgaan zijn dat er 02-02-2021 een persconferentie is geweest waar bekend gemaakt werd dat het basisonderwijs en de kinderopvang waaronder gastouderopvang weer volledig open gaan. Ook de buitenschoolse opvang gaat bij de gastouder open. De officiële buitenschoolse opvang blijft vanwege de groepsgrote gesloten en biedt alleen noodopvang aan voor ouders die werken in een cruciale beroepsgroep.

Het uitgangspunt blijft echter dat de coronatijd nog niet voorbij is en dat we voorzichtig moeten zijn. Er moet sprake zijn van verantwoorde kinderopvang. Het is belangrijk dat u en uw gastouder ook de komende maanden extra alert blijven op symptomen als snotteren, hoesten, niezen en koorts. Indien u deze symptomen bij uw kind(eren) constateert, kunt u met behulp van beslisboom de afweging maken of u uw kind naar de gastouder kunt brengen. Bij twijfels is het sowieso verstandig met de gastouder en van te voren te overleggen. Natuurlijk kunt u ook overleggen met uw gastouderbureau. Indien nodig zijn wij ook s’avonds en in het weekend voor dit soort vragen bereikbaar. Wij hopen dat met het volledig openstellen van de gastouderopvang op 8 februari er voor ouders weer meer ruimte ontstaat in deze moeilijke tijd.